Pgr.1.
Legatet skal bære navnet “Læge R.K. Rasmussens Fond”

(…)

Pgr.3.
Legatets bestyrelse er den til enhver værende bestyrelse for Føroya Fróðskaparfelag.

Pgr.4.
Medens legatkapitalen skal forblive urørt, skal legatets årlige renteindtægt anvendes i overensstemmelse med Føroya Fróðskaparfelags love, i hvilken henseende bemærkes, at selskabets formål ifølge pgr. 2 i selskabets love af 17. december 1952 er 1) at indlede og formidle samarbejde med de personer på Færøerne, som har interesse for videnskabelig virksomhed, 2) på færøsk at udgive Fróðskaparrit, som er selskabets årbog, og 3) at vilvejebringe videnskabelig litteratur og virke for oprettelsen af en fond, som skal dannegrundlaget for et færøsk forsknings- og undervisningscentrum.

(…)

Thorshavn, den 24. Juni 1963.

Sverri Dahl
H.D. Joensen
Jóannes Rasmussen